Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Soalan Lazim

Aduan

Hubungi Kami

Peta Laman

PORTAL RASMI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
  • Melaksana Operasi Pengurusan Banjir di Pusat Kawalan Induk Gombak, Sistem Lencongan Gombak/Keroh.

  • Melaksana Operasi Pengurusan Banjir di Pejabat Operasi, Empangan Batu serta Operasi Pelepasan Air.

  • Merancang, menyelia dan mengurus operasi, penyenggaraan dan pemantauan Gross Pollutant Trap (GPT), Trash Rake dan Log Boom bagi programĀ  River of Life (ROL) dan pemantauan operasi 13 River Water Treatment Plant di kawasan River of Life (ROL).

  • Melaksana penyelenggaraan Kolam-kolam Takungan Banjir Batu, Jinjang serta Struktur-struktur Kawalan Lencongan Gombak, Lencongan Keroh.