Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Soalan Lazim

Aduan

Hubungi Kami

Peta Laman

PORTAL RASMI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
  1. Memastikan operasi pengurusan banjir menggunakan Flood Detection System (FDS) SMART berfungsi sepanjang masa secara 24 jam / 7 hari sebagaimana yang direkabentuk dengan :

  • Menjalankan kerja-kerja operasi  kawalan banjir  bagi tempoh 24 jam / 7 hari di Bilik Operasi Pusat Kawalan SMART yang merangkumi pemantauan, pengesanan , amaran dan ramalan banjir  berpandukan Peraturan Tetap Operasi (SOP) yang disediakan;

  • Menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan aplikasi kejuruteraan, sistem peralatan hidrologi dan struktur-struktur kawalan utama sistem FDS SMART mengikut spesifikasi fungsional yang ditetapkan;

  • Menyelaras pengurusan program teknologi maklumat dan komunikasi di Pusat Kawalan SMART.