Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Soalan Lazim

Aduan

Hubungi Kami

Peta Laman

PORTAL RASMI JABATAN PENGAIRAN DAN SALIRAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
  1. Merancang, melaksana dan memantau Program Pemulihan dan Pemuliharaan Sungai serta mengawalselia pembangunan di Koridor Sungai

  2. Perancangan, pelaksanaan dan pemantauan projek pembersihan sungai (River of Live)